Galaxy S9+

Galaxy S9+ (64GB), Kesköömust

949  €
859  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9+ (64GB), Korallsinine

949  €
859  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9+ (64GB), Sirelililla

949  €
859  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9+ (256GB), Kesköömust

1049  €
959  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9+ (64GB), Ryto auksinė

949  €
859  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9

Galaxy S9 (64GB), Kesköömust

849  €
759  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9 (64GB), Korallsinine

849  €
759  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9 (64GB), Sirelililla

849  €
759  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S9 (64GB), Päiksetõusu kuldne

849  €
759  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8+

Galaxy S8+ (64GB), Kesköömust

899  €
729  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8+ (64GB), Orhideehall

899  €
729  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8+ (64GB), Arktiline hõbe

899  €
729  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8

Galaxy S8 (64GB), Kesköömust

799  €
629  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8 (64GB), Orhideehall

799  €
629  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy S8 (64GB), Arktiline hõbe

799  €
629  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy Note8

Galaxy Note8 (64GB), Vahtrakuldne

999  €
929  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy Note8 (64GB), Kesköömust

999  €
929  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A8

Galaxy A8 (32GB), Kuldne

449  €
399  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A8 (32GB), Orhideehall

449  €
399  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A8 (32GB), Must

449  €
399  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6+

Galaxy A6+, Kuldne

369  €
339  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6+, Must

369  €
339  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6+, Lavendel

369  €
339  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6

Galaxy A6, Kuldne

309  €
279  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6, Must

309  €
279  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy A6, Lavendel

309  €
279  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy J6

Galaxy J6, Kuldne

269  €
239  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy J6, Must

269  €
239  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

Galaxy J6, Lavendel

269  €
239  €

Eripakkumine alates 09.07.18 kuni 08.08.18

SAMSUNGI TOPELTMÄLU KAMPAANIA 

(edaspidi nimetatud KAMPAANIA)

 

KAMPAANIA TINGIMUSED

Tehes märke vastavasse ruutu nõustuvad Kampaanias osalejad (edaspidi nimetatud Osalejad) järgmiste Kampaaniatingimustega (edaspidi nimetatud Tingimused).

Kampaania korraldaja

1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi nimetatud Korraldaja), registrinumber 40003963909, mis asub aadressil Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti.

Kampaania kestus

2. Kampaania algab 2. juulil 2018 kell 00:01 ja lõpeb 31. juulil 2018 kell 23:59 (edaspidi nimetatud Kampaaniaperiood).

Kampaanias osalemise õigus

3. Kampaanias võivad osaleda ainult nutitelefonide lõppkasutajad, sealhulgas äriühingute esindajad. Edasimüüjatel ei ole õigust Kampaanias osaleda.

4. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad või hooldajad nõustuvad käesolevate Tingimustega.

5. Kampaanias osalevaid äriühinguid esindavad nende seadusjärgsed esindajad.

Kampaania

6. Klientidel, kes ostavad Kampaaniaperioodil mõne Kampaania Tingimuste Lisas nimetatud uue (st mitte kasutatud ega taastatud) Samsung Galaxy nutitelefoni (edaspidi Kampaaniatoode), on õigus saada iga soetatud Kampaaniatoote eest tasuta mikro-SD kaart, mille mälumaht vastab antud Kampaaniatoote mälumahule (edaspidi Kingitus). Vastavate mikro-SD kaartide mälumahud on näidatud Lisas.

7. Kampaaniapakkumine kehtib ainult sellistele nutitelefonidele, mille edasimüüjaks on Korraldaja. Klient peab veenduma kaupluses, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias osalemiseks. Kampaania pakkumine kehtib lisaks muudele Kampaaniatoodet puudutavatele kampaaniatele, tegevustele või pakkumistele.

8. Osalejal ei ole õigust Kingitusele, kui Kampaaniatoode või selle mis tahes osa tagastatakse jaemüüjale defektide tõttu või muul põhjusel.

Kingitus

9. Kingitus on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.

10. Kingitust ei saa vahetada raha vastu, asendada teise tootega ega tagastada. Käesolev säte ei mõjuta õigusaktidest ja tootja garantiitingimustest tulenevaid tarbijate õigusi.

11. Kingitus tarnitakse üksnes Omniva pakitoimetuskohtadesse Lätis, Leedus ja Eestis.

Taotluse esitamine kingituse saamiseks

12. Kingituse saamiseks peavad Osalejad minema veebisaidile www.SamsungGift.ee Eestis, www.SamsungGift.lv Lätis või www.SamsungGift.lt Leedus ning end seal registreerima, esitades järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress, soetatud Kampaaniatoote mudel, selle IMEI-number, varasema seadme mudel, Ominva pakitoimetuskoht Lätis, Leedus ja Eestis, kus klient soovib Kingituse kätte saada. Osalejad peavad laadima üles .jpg, jpeg või .PDF formaadis ostu tõendava dokumendi, milles on näidatud ära Kampaaniatoote IMEI-number ja ostu kuupäev, nõustuma käesolevate Tingimustega (edaspidi Taotlus) ning seejärel vajutama nuppu „Registreerun“. Kui ostudokumendis ei ole IMEI-numbrit märgitud, peab Osaleja laadima lisaks üles eespool nimetatud formaadis ekraanitõmmise seadme IMEI-numbriga, mille saab kuvada ekraanile, kui sisestada sümbolid “*#06#”.

13. Kui Tingimustes pole sätestatud teisiti, peab Osaleja täitma ja saatma Taotluse isiklikult.

14. Taotlus peab olema saadetud Korraldajale hiljemalt 5. augustil 2018 kell 23:59. Hiljem saabunud taotlusi ei arvestata.

15. Korraldaja saadab Osalejale meili kinnitusega, et Taotlus on laekunud ning toimub selle kvalifitseerumise kontroll. Kui kinnitus ei saabu 24 tunni jooksul Taotluse saatmisest arvates, peab Osaleja võtma 72 tunni jooksul registreerumisest ühendust Korraldajaga, saates meili aadressile: info@samsung.lv Lätis, info@samsung.lt Leedus või info@samsung.ee Eestis, et selgitada välja põhjus, miks ta pole meiliteadet saanud.

16. Kui Taotlus pole täidetud vastavalt käesolevatele Tingimustele, lükkab Korraldaja Taotluse tagasi ja teavitab Osalejat sellest meili teel, pakkudes võimalust esitada Tingimustes sätestatud ajavahemiku jooksul Tingimustele vastav Taotlus.

17. Kui Taotlus tunnistatakse kehtivaks, saadab Korraldaja Osalejale meili teel kinnituse (edaspidi nimetatud Kinnitus).

18. Kui Taotlus tunnistatakse kehtivaks, saadab Korraldaja ajavahemikul esmaspäevast, 6. augustist 2018 kuni laupäevani, 6. oktoobrini 2018 Osalejale Kingituse Osaleja poolt näidatud Omniva pakitoimetuskohta. Saatekulud tasub Korraldaja. Osalejat teavitatakse Kingituse saatmisest tema poolt näidatud Omniva pakitoimetuskohta meili- ja tekstisõnumiga. Osaleja on kohustatud võtma Kingituse Omniva pakiautomaadist vastu 7 (seitsme) päeva jooksul pärast seda, kui ta on vastava teate meili või telefoni teel kätte saanud. Kui Osaleja ei võta Kingitust Omniva pakiautomaadist 7 (seitsme) päeva jooksul välja, loetakse et Osaleja on Kingitusest loobunud ja ta kaotab Kingituse saamise õiguse.

19. Osaleja vastutab esitatud isikuandmete ja nende õigsuse eest. Kui esitatud andmed on ebaõiged, ja sellepärast pole Kingitust nõuetekohaselt tarnitud, ei ole Osalejal õigust nõuda Korraldajalt, et viimane kingituse uuesti saadaks, ning Osaleja kaotab Kingituse saamise õiguse.

Andmekaitse

20. Korraldaja kasutab Osalejate isikuandmeid Kampaania ja turu-uuringute läbiviimiseks.

21. Otsus edastada Korraldajale oma isikuandmeid on vabatahtlik. Ent kui Osaleja ei esita Kampaanias osalemiseks nõutavat teavet, siis pole tal võimalik Kampaaniast osa võtta.

  • 22. Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (a) (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f) (Korraldaja õigustatud huvi). Korraldaja õigustatud huviks on Samsungi toodete müügi edendamine.

23. Kui Osaleja isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on Osalejal õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

24. Isikuandmeid jagatakse üksnes kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes osutavad Korraldajale Kampaania korraldamise, tarnimise ja muid sarnaseid teenuseid. Isikuandmeid avaldatakse või isikuandmetele juurdepääs võimaldatakse kolmandatele isikutele selleks, et nad saaksid osutada Korraldajale nimetatud teenuseid.

25. Osalejate isikuandmeid säilitatakse üksnes seni, kuni need on Kampaania läbiviimiseks vajalikud. Õigusliku menetluse algatamise korral võib isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni. Kui õigusaktidega on sätestatud isikuandmete säilitamise kohustus, siis järgib Korraldaja vastavaid reegleid.

26. Andmete vastutavaks töötlejaks on Korraldaja. Selleks, et taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, nende töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid Osalejate isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekantavuse õigust või väljendada muid kahtlusi seoses isikuandmete käitlemisega, võivad Osalejad esitada läbi GDPR-i tugiteenuste lehekülje taotluse Euroopa andmekaitsespetsialistile, millele leiab lingi Privaatsuspoliitikast http://www.samsung.com/lv/lt/ee, või saata meili järgmisele aadressile: dataprotection@samsung.com. Osalejatel on samuti õigus esitada kaebusi oma isikuandmete käitlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele.

Üldist

27. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

28. Osalejal ei ole Kingituse saamise õigust, kui selgub, et Osaleja on käesolevaid Tingimusi eiranud või on Kampaaniat lubamatult mõjutanud.

29. Korraldajal on õigus kasutada vajadusel nõutavaid meetmeid selleks, et kaitsta end ebaausalt esitatud või kehtetute Taotluste eest, kaasa arvatud, ent mitte üksnes, nõuda täiendavaid tõendeid sooritatud ostu ja Osaleja isiku kohta.

30. Kui käesolevates Tingimustes pole sätestatud teisiti, kohustub Osaleja tasuma kõik kohalduvad maksud ja muud vajalikud kulud.

31. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või muud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik kontrollida.

32. Korraldaja ei vastuta: (a) võimetuse eest võtta vastu Taotlusi süsteemi vigade tõttu või muudel põhjustel, mida Korraldajal pole võimalik mõjutada; (b) hilja esitatud, kaotatud, ebaõigelt edastatud Taotluste eest; (c) mis tahes arvutiside süsteemis tekkinud vigade või häirete eest; (d) mis tahes katkestuste, kahjude või kaotsimineku eest, mille on põhjustanud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik mõjutada; (e) mis tahes Osaleja poolt tehtud vigade eest; või (f) mis tahes Omniva vigade ees paki kohaletoimetamisel.

33. Osaleja nõustub, et Korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotsimineku või kahju eest, mis on tekkinud Kampaanias osalemise ajal või sellega seoses niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õigusega lubatud.

34. Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti, Leedu või Eesti õigusaktid, sõltuvalt selles, kas Osaleja on esitanud Taotluse veebilehel www.SamsungGift.ee Eestis, www.SamsungGift.lv Lätis või www.SamsungGift.lt Leedus.

35. Kui Osalejal on Kampaania kohta küsimusi või nõudeid, võib ta esitada need kuni 31. oktoobrini 2018.a, helistades või kirjutades Samsungi klienditoe keskusele. Helistamine Eestis, Lätis ja Leedus vastava riigi lauatelefonilt või mobiiltelefonilt on tasuta.

Eestis: 800-7267, info@samsung.ee

Lätis: 8000-7267, info@samsung.lv

Leedus: 8800-77777, info@samsung.lt

[lisa järgmisel leheküljel]


Lisa

Kampaaniatooted ja kingitused

Kampaaniatoode

Telefoni mudeli kood

Kingitus -
Mikro-SD kaardi kood

Kingituse mälumaht

S9

SM-G960FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZPDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZDHSEB

MB-MC256GA/EU

256GB

S9+

SM-G965FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZKHSEB

MB-MC256GA/EU

256GB

S9+

SM-G965FZPDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZBASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZIASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZKASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZSASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZVASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZBASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZKASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZSASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZVASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

A8

SM-A530FZDDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A8

SM-A530FZKDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A8

SM-A530FZVDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZDNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZKNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZVNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZDNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZKNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZVNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZDUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZKUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZVUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

Täiendavad Kampaaniatooted; kehtib ainult Eestis

J5

SM-J530FZDDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J5

SM-J530FZKDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J5

SM-J530FZSDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

Käesolev veebileht ja selle sisu on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad ettevõttele © Samsung Electronics Baltics, SIA, Duntes 6, Riia, LV-1013, Läti. 2016. Kõik õigused kaitstud.
Premiumstore OÜ. Ettevõte koodi: 14122422. Pärnu maantee 22, Tallinn, 10141
[script]loadEditorJS = function(){$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');}[/script]
See sait kasutab küpsiseid. Saidi sirvimisega jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Privaatsuseeskirjad
Lisateavet leiate siit