E-POE PRIVAATSUSEESKIRJAD

Jõustumiskuupäev: [01.11.2016]

SIA Samsung Electronics Baltics, reg. nr 40003963909, aadress Duntes tn 6, Riia, Läti (edaspidi nimetatud „Samsung“, „meie“) teab, kuivõrd oluline on privaatsus meie klientide jaoks ning me soovime, et kõigile oleks täiesti selge, kuidas me kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja salvestame isikuandmeid. Samsung on pühendunud oma klientide privaatsuse kaitsmisele ning on kasutusele võtnud protseduurilised ja füüsilised kaitsevahendid teie turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Me järgime ELi andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) ja teiste piirkondlike määruste põhimõtteid ning püüame säilitada hea tava püsivalt kõrge taseme teie isikuandmete töötlemisel.

Käesolevates privaatsuseeskirjades (edaspidi nimetatud “eeskirjad”) selgitame meiepoolseid isikuandmetega tegelemise viise. Eeskirjad kehtivad Samsungi veebipoe platvormile, mis hõlmab e-kaubandusportaali, mis võimaldab veebimüüki ning toodete ja teenuste pakkumist üldsusele, sellise portaali toimimist võimaldavat tarkvara, tootekatalooge, otsingumootorit, valikut elektroonilisi ostuvõimalusi ja kõiki sellega seotud sisu ja materjale (edaspidi nimetatud „e-pood“, meie „teenused“). Teatud andmetöötluse tegevuste jätkamiseks küsime teilt täiendavalt nõusolekut.

Pange tähele, et eeskirjad kehtivad sõltumata sellest, kas te kasutate e-poodi sisenemiseks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit või muud seadet.

On oluline, et loete privaatsuseeskirju hoolikalt, sest iga kord, kui kasutate e-poodi, nõustute privaatsuseeskirjades kirjeldatud tegevusega.  Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjades kirjeldatud tegevusega, ei tohi te e-poodi kasutada. 

Samuti on oluline, et kontrolliksite sageli eeskirjade uuendusi. Kui me uuendame eeskirju ja te jätkate pärast uuendust e-poe kasutamist, nõustute te uuendustes määratletud uute tegevustega, kuigi me võime teid teavitada muudatustest, mida me peame oluliseks, saates teile vastava teate. Kõige värskem eeskirjade versioon on alati kättesaadav e-poe veebilehel.  Võite kontrollida ülaosas näidatud „jõustumiskuupäeva“, et saada teada, millal eeskirju viimati uuendati.


1.    Mis teavet me teie kohta kogume?

Otse teilt saadud teave Mõned e-poe teenused võimaldavad teil anda meile teavet otse. Näiteks:

 • seoses teenustega, mis võimaldavad kasutajatel luua e-poes kontosid või profiile, võime teil paluda anda teatud teavet teie enda kohta, mis on vajalik konto või profiili loomiseks, näiteks teie nime ja e-posti aadressi.
 • Kui esitate e-poes toote või teenuse tellimuse, siis võime küsida teie nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, et saaksime teie tellimust töödelda;
 • Kui osalete meie või mõne teise, Samsungi gruppi kuuluva ettevõtte sponsoreeritud konkursil või kampaanias.
 • Kui teatate e-poe veebilehega seoses tekkinud probleemist.
 • Kui me palume teil vastata küsitlustele, mida me kasutame uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil, kuigi te ei ole kohustatud neile vastama.

Teave teiepoolse e-poe kasutamise kohta Lisaks teie poolt antud teabele võime koguda teavet teiepoolse e-poe kasutamise kohta teie seadmes oleva tarkvara ja muude vahendite abil. Näiteks me võime koguda:

 • logiteavet, nagu näiteks teiepoolne e-poe kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida te e-poe kaudu sisestate ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille me oleme teie seadmesse salvestanud;
 • asukoha teavet, nagu näiteks teie seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada meile, kui kasutate teatud teenuseid;
 • muud teavet teie e-poe kasutuse kohta, nagu näiteks teie poolt kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja kuidas te suhtlete e-poe kaudu pakutava sisuga.

Muu kogutav teave Me võime koguda ka muud teavet teie, teie seadme või teiepoolse e-poe kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida me selgitame teile kogumise hetkel või muul moel, teie nõusolekul.

Te võite teatud tüüpi isikliku teabe andmisest meile ka keelduda, kuid see võib mõjutada teie võimekust kasutada mõningaid teenuseid.


2.   Kuidas me teie teavet kasutame?

Me võime kasutada teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • et registreerida teid e-poe kasutajaks;
 • et pakkuda teile e-poes soovitud teenust;
 • et pakkuda teile suunatud sisu ja individuaalseid teenuseid vastavalt teie varasematele toimingutele e-poes;
 • reklaamimiseks, näiteks teile suunatud reklaamide pakkumiseks;
 • meie turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks);
 • et mõista, kuidas inimesed kasutavad e-poodi, et saaksime tõsta teenuste taset ja pakkuda uusi tooteid ja teenuseid;
 • konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks;
 • et saaksime pakkuda teile abi, kui olete palunud täiendavat teavet või saatnud meile järelepärimise;
 • et teavitada teid muudatustest meie teenustes; ja
 • muuks otstarbeks teie nõusolekul.

3.    Kellele me teie teavet avaldame?

Me ei avalda ega jaga teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel ilma teie nõusolekuta. Kuid me võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele üksustele:

 • Sidusettevõtjad Teie isikuandmeid võidakse jagada teiste Samsungi gruppi kuuluvate ettevõtetega tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks - see tähendab meie sidusettevõtjatele, meie emaettevõttele ja selle sidusettevõtjatele eeskirjade punktis 2 kirjeldatud eesmärkidel. Samsungi grupi ettevõtete nimekirja leiate [insert link].
 • Teenusepakkujad Me võime avaldada teie isikuandmeid ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid Samsungile või Samsungi nimel. Need üksused tohivad kasutada teie teavet ainult meile osutatavate teenuste eesmärgil.
 • Teised isikud, kui seda nõuab seadus või on vaja kaitsta e-poodi 
  Võib esineda juhtumeid, kus me võime olla sunnitud avaldama teie isikuandmeid teistele isikutele selleks, et:
  • täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus);
  • kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid e-poe kasutamist;
  • kaitsta Samsungi või meie sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või ohutusstandardeid.
 • Ettevõtte äritehingutega seotud teised isikud Me võime olla sunnitud avalikustama teie isikuandmeid kolmandatele isikutele seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral.
 • Teised isikud teie nõusolekul või suunamisel Lisaks käesolevates eeskirjades kirjeldatud teabe avaldamis- ja jagamisviisidele võime jagada teie kohta käivat teavet kolmandatele isikutele tingimusel, et kõigil sellistel juhtudel olete andnud selleks oma nõusoleku või olete ise sellist jagamist palunud.

4.    Mida me teeme teie andmete turvalisuse tagamiseks?

Oleme kasutusele võtnud mõistlikud füüsilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta andmeid, mida me kogume seoses e-poe tegevusega, ja me vaatame need meetmed regulaarselt üle. Me järgime rangeid turvaprotseduure kliendiandmete säilitamisel ja avaldamisel.

Kooskõlas eelnevaga rakendame me ka asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu või nende muutmise, avalikuks tulemise või hävimise eest. Sellele vaatamata tuleb meeles pidada, et teabe edastamine internetis ei ole mitte kunagi täiesti turvaline. Kuigi me teeme oma parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida meie e-poe veebilehele edastatud andmete täielikku turvalisust.

Seal, kus olete valinud (või oleme teile andnud) salasõna, mis võimaldab teil pääseda ligi e-poe veebilehe teatud osadele, olete te vastutav selle salasõna saladuses hoidmise eest.

E-poes võib aeg-ajalt leiduda linke meie partnervõrgustike, reklaamijate ja grupi ettevõtete veebilehtedele või nende soovitatud veebilehtedele. Kui te kasutate mõnda nendest linkidest, siis pidage palun meeles, et nendel veebilehtedel on oma privaatsuseeskirjad ja et me ei võta seoses nende eeskirjadega mis tahes vastutust ega kohustusi. Palun kontrollige neid eeskirju enne, kui esitate nendele veebilehtedele oma isikuandmeid.


5.    Nõusolek andmete rahvusvaheliseks edastamiseks

E-poodi kasutades nõustute teie isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool teie elukohariiki, käesolevatele eeskirjadele vastaval viisil. Pange tähele, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi olla nii põhjalikud kui teie riigi seadused.

6.   Teie andmete hindamine

Mõnede riikide seaduste kohaselt võib teil olla õigus nõuda teavet meie poolt kogutavate andmete kohta ja parandada nendes andmetes leiduvaid ebatäpsusi. See ei mõjuta mis tahes muid kasutaja seadusjärgseid õigusi. Kui see on kohaldatava seadusega lubatud, võime teilt selle võimaluse eest küsida väikest tasu. Kui soovite taotleda juurdepääsu oma andmetele, võtke meiega ühendust nagu allpool juhendatud.

Me soovime tagada, et meie käes olevad isikuandmed oleksid alati täpsed, ajakohased ja ei ületaks ulatust, mis on vajalik konkreetseks andmetöötluseks. Seega, kui teie isikuandmed muutuvad või kui te ei soovi enam meilt teateid saada, siis palun andke meile sellest teada ja me parandame ja ajakohastame teie andmed või kustutame need, nagu vaja.

7.   Andmete säilitamine

Me rakendame mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et säilitame teie kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.   Küpsised, tugisignaalid (beacons) ja sarnased tehnoloogiad

Meie, samuti teatud kolmandad isikud, kes vastutavad meie teenuste toimimise eest, võime kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid e-poe teatud osades.

Küpsised Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet teie arvuti, televiisori, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui te veebilehte külastate. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise teie seadmesse, teid üle eri veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on kasulikud mitmel moel. Näiteks:

 • Küpsised mäletavad teie sisselogimisandmeid, nii et te ei pea neid iga kord, kui teenusesse sisse logite, uuesti sisestama.
 • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised e-poe osad on kõige populaarsemad, sest need aitavad meil ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, suudame me e-poodi paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust.
 • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame te olete näinud, et teile ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui kasutate e-poodi.
 • Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet e-poe ja teiste veebilehtede ning rakenduste teiepoolse kasutuse kohta.

Kui kasutate e-poodi pääsemiseks veebilehitsejat, saate seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu vaadake „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

Te võite küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Ent pange tähele, et mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

Tugijaama signaalid (Beacons) Me võime koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat, mida teatakse nime all beacons - tugijaama saadetud paketid (või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet teie seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda teie seadmest pärinevat teatud liiki teavet, näha, millal te olete vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal te vastavat beaconit vaatasite, ning teie seadme IP-aadressi. Meie ja teatud kolmandad isikud kasutavad beaconse mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas e-poe kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks, mis on teile asjakohasem.

Kontaktandmed

Kui teil on konkreetseid küsimusi käesolevate eeskirjade kohta, kuidas meie e-pood töötab või teie tehingute kohta e-poes, siis võtke meiega ühendust aadressil:

Vastavuse valdkonna juht

SIA Samsung Electronics Baltics

6 Duntes tn, Riia, LV-1013, Läti

Tagasi
Käesolev veebileht ja selle sisu on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad ettevõttele © Samsung Electronics Baltics, SIA, Duntes 6, Riia, LV-1013, Läti. 2016. Kõik õigused kaitstud.
Premiumstore OÜ. Ettevõte koodi: 14122422. Pärnu maantee 22, Tallinn, 10141
[script]loadEditorJS = function(){$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');}[/script]
See sait kasutab küpsiseid. Saidi sirvimisega jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Privaatsuseeskirjad
Lisateavet leiate siit